Bedre festivalopplevelser gjennom mer bevisst alkoholkonsum

Om oss

‘Fett Sett for Alkovett’ er en håndbok for festivaler. Vårt mål er å gjøre festivalopplevelsen bedre gjennom mer bevisst alkoholkonsum. Den inneholder fysiske artefakter for å øke festivalgjengerenes bevissthet rundt egen rus, praktiske tiltak for å tilrettelegge for bedre valg og verktøy for å hjelpe arrangøren til å implementere tiltakene på sin festival.

Håndboken fungerer som en fysisk representasjon av tankene bak vårt prosjekt. Essensielt er tiltakene, som vi har delt inn i bevissthetstiltak, sosiale tiltak og praktiske tiltak. Felles for disse tre er at tilnærmingen til å redusere alkoholinntak er annerledes enn eksisterende tiltak. 

Ettersom de finner sted på en festival som deltakerene har betalt for, ønsker vi ikke at tiltakene skal oppleves som moraliserende eller påtvunget. Istedet ønsker vi å nudge dem i riktig retning, slik at de opplever valget som sitt eget. På den måten sikrer vi at vi selv på det aller verste ikke påvirker festivalopplevelsen negativt. 

Dette vil også si at dersom det viser seg at tiltakene har ingen eller neglisjerbar effekt, kan vi fortsatt skape verdi. Festivalen kan oppleve verdi i markedsføring og branding, festivalgjengere kan oppleve verdi i tiltakene som selvstående installasjoner og eksterne aktører kan oppleve verdi gjennom å bli involvert.