Hvordan evaluere?

Dersom du vil gjennomføre 'Fett Sett for Alkovett', er det viktig at du legger til rette for å evaluere tiltakene du setter til verks. Vi har alltid lyst på tilbakemelding om hvordan det har gått, slik at vi kan ta med oss erfaringene til neste festivalår. Her finner du noen enkle måter du kan undersøke tiltakenes effekt på din festival!

Målbare artefakter

Flere av artefaktene har muligheter for innebygd målbarhet. Prøv å sette opp en måte å samle data på der det er mulig. I noen av artefaktene er dataene åpenbare, mens på andre må man kanskje tenke seg litt om hva det er man kan måle. Finner man en måte å måle antall interaksjoner har man hvertfall kommet et godt stykke!

Avvikshendelser

Ved å se på avvikshendelser kan en bygge seg et grunnlag for sammenligning til påfølgende festivaler. Avvikshendelser kan være ting som kunder som er blitt nektet kjøp i baren, deltakere som er blitt kastet ut av området, eller voldshendelser. Dersom sikkerhetspersonellet på festivalen har en debrief på slutten av dagen kan det være lurt å samle og kategorisere disse hendelsene.

Salg i baren

Salg i baren er lett å evaluere på. Dette har dere mest sannsynlig allerede gode tall på fra før av, så sammenligning blir lett. Har dere stort vareutvalg kan det være spesielt interessant å se på hvilke varer som selger godt og dårlig, og reflektere rundt hvorfor man tror det er sånn.

Deltakerundersøkelser

Deltakerundersøkelser er evalueringsmetoden med høyest terskel, men også høyest kvalitet på data. Ved å enten intervjue, sende ut spørreundersøkelser tileller be frivillige gå rundt å snakke løst med deltakere, kan en samle direkte innsikt på tiltakenes effektivitet og verdi. Prøv å stille åpne spørsmål, og aldri legge ord i munnen deres!